The Turning ปีศาจเลี้ยงลูกคน

เรื่องย่อ : The Turning ปีศาจเลี้ยงลูกคน ปีศาจเลี้ยงลูกคน เรื่องราวเกิดขึ้นที่คฤหาสน์หรู ที่ซึ่งพี่เลี้ยงเด็กได้รับการว่าจ้างจากเศรษฐีให้มาดูแลเด็กๆในบ้านแต่เธอก็ตะหนักว่ามีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปทุกคนในคฤหาสน์หลังนี้เริ่มมีพฤติกรรมน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ